Academieversterkers

Ontwikkelen naar een waardegedreven leerfunctie

Leren in organisaties kan rekenen op veel belangstelling. Het tempo van veranderingen leidt op de werkplek tot een toenemende vraag naar kennis en informatie en het effectief combineren van werken en leren. De meeste academies zijn er niet van bewust in welk businessmodel zij opereren. Met academieversterkers is het mogelijk te achterhalen wat het huidige en het gewenste businessmodel is. Dit vormt de basis om te werken aan de implementatie van het gewenste, toekomstbestendig businessmodel.

Het topmanagement heeft interesse en ondersteunt de academie. Geld is geen probleem, zolang wij maar in staat zijn om voldoende mensen zo snel mogelijk op het juiste niveau te brengen. Dat is niet de meest uitdagende opgave. Wel hoe dit te vertalen in meetbare toegevoegde waarde.

Van evaluatie- naar businessmodellen


Leerprofessionals breken zich al decennialang het hoofd over de vraag: ‘hoe tonen we de waarde aan van leeroplossingen?’. Dat kan met evaluatiemodellen, waarvan Kirkpatrick en Phillips bekende voorbeelden zijn. Soms lukt het om van enkele leeroplossingen de waarde in euro’s uit te drukken (ROI), maar academies bieden tegenwoordig tientallen tot honderden leeroplossingen aan en dan is het onbegonnen werk. Het is effectiever om de waarde van de academie in het geheel aan te tonen, zodat leren in organisaties niet langer meer een kostenpost is, maar een investering. Hiervoor is het noodzakelijk om naar businessmodellen voor academies te kijken.

Wat zijn Academieversterkers?

Academieversterkers zijn gebaseerd op de Arets L&D-businessmodellen, die jarenlang (inter)nationaal zijn getoetst.

Opvallend is dat de meeste leerprofessionals in één oogopslag en zonder uitleg de businessmodellen begrijpen. Ook zien de meeste leerprofessionals zichzelf in een van de twee businessmodellen aan de linker kant: gericht op hr. Terwijl de ambitie zeer duidelijk is: vrijwel iedereen stelt prestatie-adviseur of waardecreator te willen zijn: kritiek voor de organisatie.

Copyright Tulser: Arets, J. Value-Based L&D. Redefining L&D Business Models. (in press)

Waarom academieversterkers?

Managers en teams van academies beseffen het belang dat de leeroplossingen aansluiten of afgeleid zijn van de strategische doelen van de organisatie. Daarvoor is het nodig dat de leeroplossingen bijdragen aan de implementatie van de strategie. Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. De Arets L&D-businessmodellen ondersteunen het management en teams van academies om inzicht te krijgen in het huidige en gewenste businessmodel.

Opbrengsten

 

 • Gekwantificeerd inzicht in het huidige businessmodel.
 • Gedeelde beelden van het management en teams over het gewenste businessmodel.
 • Bij verandering van het businessmodel van links (hr-gericht) naar rechts (organisatiegericht) is het mogelijk ieder jaar de kwantitatieve en kwalitatieve waarde van de academie aan het management te presenteren.
 • De academie met het businessmodel prestatieadviseur of waardecreator zit bij het management aan tafel in de rol businesspartner.
 • Werken met businessmodellen is een aanpak waar het management gevoelig voor is. Dit gaat over de taal van het management en waarde voor de organisatie in tegenstelling tot de taal van de onderwijskunde en metingen op basis van onderwijskundige modellen.
 • Met het businesscanvas zijn patronen zichtbaar van ieder L&D-businessmodel. Dit geeft teams het inzicht om stap voor stap mee te veranderen naar het gewenste businessmodel. Met als gevolg dat teams zich mede-eigenaar voelen van het transitieproces. Het kunnen aantonen van waarde voor de organisatie is vaak verbonden met de persoonlijke ambities.
 • Teams en teamleden zijn gefrustreerd om in het businessmodel van de opdrachtnemer te werken. Veel trainingen en e-learning leveren te vaak niet de gewenste organisatieresultaten op met als gevolg ontevreden opdrachtgevers en deelnemers.
 • Werken in een businessmodel, waarbij de toegevoegde waarde aantoonbaar is, versterkt het zelfvertrouwen en het werkplezier van teams.
 • Zijn bereid meer te investeren in academies als zij in staat zijn om de transformatie door te maken van cost-center naar profit-center.
 • Ondersteunen de ambitie van academies om als businesspartner te functioneren, zolang er toegevoegde waarde aantoonbaar is.
 • Zijn enthousiast als de aangetoonde waarde voor hen herkenbaar uit te drukken is. Denk aan businesscases en de balance-score card van de organisatie.

Nieuwsgierig wat Academieversterkers

voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem contact op voor het maken van een afspraak