Leertraject Implementatie

Begeleiding bij het uitvoeren van praktijkleerversterkers in de zorgorganisatie.

✔️ Betere ondersteuning voor werkbegeleiders

✔️ Werkbegeleiding is gestandaardiseerd

✔️ Rol- en taakduidelijkheid bij alle betrokkenen

 

Onderdelen:

📝 Implementatieplan

Kickoffs, leergangen, groepssessies en ontwikkelen teamprofielen

🗣️ Communicatieplan

Communicatie-activiteiten in alle gremia van de organisatie

⚠️ Risicoanalyse

Vaststellen (mogelijke) risico’s en te nemen maatregelen.

📏 Meetplan

Uitvoeren evaluaties en metingen en vaststellen van verbeterpunten.

Implementatie van praktijkleerversterkers vindt plaats op team- of locatieniveau met een kleine vertegenwoordiging. Leidinggevende, praktijkleerbegeleider en werkbegeleiders zijn actief betrokken. De volledige realisatie van alle interventies van praktijkleerversterkers duurt ongeveer 2 jaar.