Leertrajecten basiszorg

Studenten krijgen toegang tot activiteiten en tools die hen beter voorbereiden op hun praktijkstage, waardoor de overgang van school naar praktijk verbetert.

✔️ Kwalitatief hoogwaardige leeractiviteiten en tools

✔️ Gericht op persoonsgerichte basiszorg

✔️ Evidence informed leertrajecten

 

Per handeling 7 leertrajecten:

1. Kennis en informatie over de handeling in de praktijk met behulp van handelingenlijst, filmpje en checklist

2. Samendoen van de handeling in de praktijk met behulp van een checklist

3. Zelf doen van de handeling in de praktijk met behulp van een checklist

4. Voorlichting over de handeling aan de cliënt gericht op stimuleren tot zelfzorg

5. Ondersteunen van de cliënt bij zelfzorg

6. Klinische les over de handeling

7. Klinische les over de handeling in verschillende zorgsituaties

Hiermee krijgen alle studenten dezelfde instructie volgens een persoonsgerichte aanpak. Studenten beginnen zo beter voorbereid aan hun praktijkstage. Dat leidt ook tot een verlichting van de taken van werkbegeleiders.

Deze leertrajecten zijn ook te gebruiken door zorgmedewerkers.