Meetplan en instrumenten

Evalueren van de resultaten en effecten van Praktijkleerversterkers in de zorgpraktijk.

✔️ Inzicht in de resultaten en effecten van praktijkleerversterkers

✔️ Verbeterpunten die de metingen hebben opgeleverd

✔️ Verantwoording naar het management

 

Onderdelen:

📏 Metingen

Kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzamelen

📋 Rapportage

Resultaten, conclusies en aanbevelingen

In het meetplan is vastgelegd welke metingen bij wie en wanneer plaatsvinden, evenals de te gebruiken meetinstrumenten, zoals evaluaties en tevredenheidsmetingen voor leidinggevenden, praktijkleerbegeleiders, werkbegeleiders en studenten, en focusgroepen in de praktijkinstelling en met scholen.