Nulmeting

Inzicht in de huidige en gewenste situatie van praktijk- en werkbegeleiding.

✔️ Gedeeld Beeld van Huidige Situatie

✔️ Concreet Advies voor Vervolgstappen

✔️ Inzicht in Knelpunten en Kansen

 

Onderdelen:

📖 Bronnenstudie

Onderzoek en analyse van verschillende bronnen

🛠️ Workshop 1

Analyse praktijk- en werkbegeleiding

🛠️ Workshop 2

Bespreken en valideren van de resultaten

📝 Rapportage

Resultaten, conclusies en aanbevelingen

De nulmeting vindt plaats onder begeleiding van Tulser met een vertegenwoordiging uit de organisatie. Het resultaat is een adequaat beeld van waar de organisatie staat met praktijk- en werkbegeleiding. Waar de organisatie naartoe wil en welke interventies nodig zijn om dat te bereiken.