Samenwerking Scholen

De overgang van school naar praktijk verbeteren voor de student.

✔️ Studenten zijn beter voorbereid op de praktijkperiode

✔️ Werkbegeleiders ervaren minder belasting bij het uitvoeren van onderwijsopdrachten

✔️ Verbeterde samenwerking tussen school en praktijk

 

Onderdelen:

📚 Onderwijsopdrachten

Reduceren van het aantal onderwijsopdrachten in de praktijk

🎓 Examens

School en praktijk voeren examens gezamenlijk uit: zo mogelijk reduceren en/of combineren examens in de praktijk

✏️ Leertrajecten basiszorg

Pre-practice voor studenten bij diverse basiszorg handelingen

👥 Teamprofiel

Voorbereiding op school over het team en de taken die de student in de praktijk kan leren.

Maandelijks/zes wekelijks overleg met scholen om gezamenlijk issues en knelpunten op te lossen die zich voordoen in de overgang van school naar praktijk.