De Praktijkleerversterkers Scan

Hoe staat het er op dit moment in jouw zorgorganisatie voor met de praktijk- en werkbegeleiding? Ook nieuwsgierig? Wij werken graag samen met jullie om de huidige situatie op systeemniveau in kaart te brengen én meteen de ambitie te formuleren. Waar wil je met praktijk- en werkbegeleiding heen? Wat zijn de ambities en hoe kun je daar komen? De Praktijkleerversterkers Scan brengt dit samen met jullie in kaart.

Maturiteitsindex Praktijkleerversterkers

Maturiteitsindex
Praktijkleerversterkers

De Praktijkleerversterkers Scan is gebaseerd op vier verschillende modellen van praktijkbegeleiding. Twee modellen praktijk- en werkbegeleiding zijn gestuurd door het onderwijs en de andere twee modellen zijn afgeleid van het werken en leren in de zorgpraktijk. Deze vier verschillende modellen praktijk- en werkbegeleiding zijn gedefinieerd door methodiek, visie op leren, rollen praktijkopleider, werkbegeleider en student, (leer)cultuur en leermiddelen. In het figuur zie je een voorbeeld van de Praktijkleerversterkers maturiteitsindex met daarin de vier op modellen praktijk- en werkbegeleiding met een groei van 1 naar 3 of 4: toename van de maturiteit (volwassenheid) en dat komt overeen met meer effectiviteit.

Praktijkleerversterkers Scan voor zorgorganisaties

Praktijkleer- 

versterkers Scan

voor zorg-

organisaties

 

Het in kaart brengen van de huidige versus de gewenste situatie.

Doelgroepen

  • Management academie of leerhuis.
  • BPV-coördinator.
  • Praktijkopleiders.

Duur

  • Voorbereiding via vragenlijsten en een intakegesprek.
  • Invullen vragenlijsten en aanleveren gegevens.
  • Interactieve sessie met de presentatie van de huidige versus de gewenste situatie.
  • Rapportage met aanbevelingen voor de implementatie van Praktijkeerversterkers.

Opbrengsten

  • Analyse op systeemniveau van de huidige versus de gewenste situatie ten aanzien van praktijk- en werkbegeleiding.
  • Rapportage, inclusief de Praktijkleerversterkers maturiteitsindex, met aanbevelingen voor de implementatie van Praktijkleerversterkers.

“We moeten er als organisatie klaar voor zijn om de toenemende stroom aan studenten goed en kwalitatief te kunnen begeleiden. En mijns inziens vraagt dat om een professionalisering van praktijk- en werkbegeleiding, waarbij we de werkvloer zo goed mogelijk gaan ondersteunen.”

Petra Paulus

Manager Envida Academie

Nieuwsgierig wat Praktijkleerversterkers

voor jouw organisatie kan betekenen?

Nieuwsgierig

wat Praktijkleer-

versterkers voor

jouw organisatie

kan betekenen?

 

Neem contact op voor het maken van een afspraak