Klantvraag: Belastingdienst

70:20:10 Leiderschapsprogramma

We willen ons leiderschapsprogramma voor nieuwe leidinggevenden verbeteren. Het programma bestaat op dit moment vooral uit formele leeractiviteiten in de vorm van colleges en trainingen. We staan open voor een vernieuwde 70:20:10 aanpak waarbij de werkcontext van de manager het startpunt is

Uitvoering

Op basis van een literatuurstudie, analyse van de context van de managers in de diverse onderdelen binnen de organisatie zijn de gewenste resultaten vastgesteld die managers moeten bereiken op jaarbasis. Daarnaast hebben we samen met de zittende, ervaren managers een kritiek takenpakket vastgesteld. Dit is uitgangspunt geweest voor een 70:20:10 ontwerp, de uitwerking van de performance support rondom de kritieke taken en een implementatieplan voor de uitvoering.

Resultaten

Vernieuwend 70:20:10 Leiderschap ontwerp.

Online performance support voor 25 kritieke taken van managers.

Online community ingericht.

Pilot succesvol uitgevoerd, inclusief overdracht naar de organisatie.