Klantvraag: Zorginstelling

Periodiek toetsen geeft niet de gewenste bekwaamheid

Het beleid in organisatie van toetsing op bekwaamheid bij voorbehouden handelingen, leidt niet tot een grotere ervaren bekwaamheid in de praktijk. We willen het proces om de bekwaamheid t.a.v. voorbehouden handelingen op peil te houden efficiƫnter inrichten.

Uitvoering

Begeleiding van een multidisciplinair team bij een 70:20:10 traject waarbij een analyse is uitgevoerd om de huidige situatie, gewenste situatie, gap, oorzaken in kaart te brengen. Op basis daarvan is samen met het team een ontwerp van oplossingen (met name in de 70 en de 20) ontwikkeld.

Resultaat

Een voorstel van oplossingen waarbij toetsing gebeurt in de vorm van bedside assessment en alleen voor die zorgprofessionals die de betreffende handelingen daadwerkelijk uitvoeren in de praktijk.