Waar liggen kansen om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren? Wat hebben medewerkers nodig om veilig te werken? Hoe voorkomen we dat verpleegkundigen afhaken? Zorgorganisaties worstelen vaak met vraagstukken die niet zijn op te lossen door aan één knop te draaien, maar een integrale aanpak vergen. Noordhoff en Tulser bundelen hierin hun krachten. De eerste projecten en concepten vanuit dit partnerschap werpen nu al hun vruchten af.


“De samenwerking is organisch gegroeid”, vertelt Jos Arets, CEO van Tulser. “Wij helpen organisaties duurzaam te verbeteren. Daarbij kijken we wat medewerkers nodig hebben om hun werk te kunnen doen: organisatorisch, technologisch, en op het gebied van professionele ontwikkeling. In die trajecten zetten we vaak ook leermiddelen in. Zo komen we elkaar regelmatig tegen, bijvoorbeeld bij het versterken van Academies. Het leeraanbod van Noordhoff sluit goed aan op onze visie op leren en de 70:20:10-methodiek. Daarin is een belangrijk principe dat je diploma geen sluitstuk is, maar dat je ontwikkeling daar pas begint. Het gebeurt op de werkvloer. Als je professionals dáár de juiste ondersteuning biedt, draagt dat bij aan hun ontwikkeling én de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Daarbij komen bijvoorbeeld AskMe, de digitale werkplekassistent, en het beoordelingsinstrument Assessor van Noordhoff goed van pas.”


Brugfunctie

Patrick Hendriks, general manager bij Noordhoff: “Samen hebben we alles in huis om problemen bij zorgorganisaties op een integrale manier op te lossen. Tulser met zijn kennis, ervaring en bewezen effectieve methodiek om op organisatieniveau verbeterprogramma’s te implementeren, wij met onze leeroplossingen en onze inhoudelijke en technologische expertise. Veel van die knelpunten zijn terug te voeren op tekorten aan zorgprofessionals. Of het nou gaat om oplopend verzuim of een chaotische begeleiding van leerling-verpleegkundigen. Die tekorten groeien niet alleen vanwege een te lage instroom, maar óók door een hoge uitstroom. Te vaak haken pas opgeleiden alweer snel teleurgesteld af. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat de brugfunctie tussen opleiding en praktijk niet goed is ingevuld. Dat is een terrein waarop wij samen met Tulser veel voor de zorg kunnen betekenen.”


Praktijkbegeleiding naar een hoger plan

Hiervoor zijn al verschillende gezamenlijke trajecten in volle gang, bijvoorbeeld bij Envida, wijk- en verpleegzorgorganisatie in Maastricht en Heuvelland, en bij ouderenzorgorganisatie Laurens in Rotterdam. Hier zetten Noordhoff en Tulser onder meer PraktijkLeerVersterkers (PLV) in, een van hun eerste gecombineerde concepten. “Hiermee versterken we de verbinding tussen zorgopleidingen en de werkpraktijk”, vertelt Vivian Heijnen, managing director bij Tulser. “Wij zien dat praktijk- en werkbegeleiders in zorgorganisaties tegen verschillende problemen aanlopen in de begeleiding van BOL- en BBL-leerlingen. Door de hoge werkdruk verloopt die begeleiding soms ongestructureerd, en iedereen doet het op z’n eigen manier. Tegelijkertijd zien we dat leerlingen voor hun diploma vaak allerlei opdrachten moeten uitvoeren die niet aansluiten bij de praktijk in die organisatie. Vervolgens gaan de begeleiders met kunst-en-vliegwerk zorgen dat de leerlingen toch aan de opleidingseisen kunnen voldoen. Dat kost veel tijd en moeite, terwijl het eigenlijk niet de taak van de begeleiders is. Zo ontstaat een situatie waarin iedereen uiteindelijk elkaars problemen aan het oplossen is. Met de PraktijkLeerVersterkers brengen we de kwaliteit van de praktijkbegeleiding naar een hoger plan door deze problemen aan te pakken.”

“Bij Laurens hadden wij veel behoefte aan een begeleidingsmodel wat past bij deze tijd. We hebben heel veel geïnvesteerd in cursussen, maar de uitstroom van ons personeel bleef hoog. We waren dus continu aan het opleiden en vervolgens ging iemand weer uit dienst. Hierdoor ontstond een kwaliteitsprobleem.”

Sylvia Strooband – Manager Laurens Academie


Mix van middelen

In dit PLV-concept komen veel diensten en producten van Noordhoff en Tulser samen. Ellen van der Horst, consultant bij Noordhoff: “Tulser brengt in kaart: wat de oorspronkelijke taken van iedereen die bij de begeleiding van BBL- en BOL-leerlingen betrokken is zijn. Wat is ervoor nodig om te zorgen dat iedereen de eigen taken goed kan uitvoeren? En dat dit gestructureerd en volgens een gemeenschappelijke methodiek gebeurt? Met Tulser in de lead ontwerpen we samen een oplossing die verder gaat dan het implementeren van een methodiek of het aanbieden van leermiddelen. PLV is een combinatie van consultancy, inhoudelijke begeleiding, leermiddelen én procesbegeleiding. Op een vergelijkbare manier vliegen we ook andere knelpunten samen aan. Zo hebben we de ZorgVersterkers ontwikkeld, waarmee we de kwaliteit en veiligheid rondom kritieke taken vergroten. Bijvoorbeeld om het aantal meldingen van decubitus naar beneden te krijgen of valincidenten te voorkomen en reduceren. We kijken met elkaar: waar wordt dat door beïnvloed? En welke mix aan middelen en ondersteuning – vooral ook óp de werkplek – gaat het beste bijdragen aan verbetering?”

“We moeten er als organisatie klaar voor zijn om de toenemende stroom aan studenten goed en kwalitatief te kunnen begeleiden. Mijns inziens vraagt dat om een professionalisering van praktijk- en werkbegeleiding, waarbij we de werkvloer zo goed mogelijk gaan ondersteunen.”

Petra Paulus – Manager Envida Leert


Vicieuze cirkel doorbreken

Door samen op te trekken, slaan Noordhoff en Tulser meerdere vliegen in één klap. Patrick: “Met PraktijkLeerVersterkers zorg je voor verbetering van de kwaliteit van de begeleiding, voor een betere aansluiting van de zorgopleidingen op de praktijk en voor minder belasting van de begeleiders waardoor die dat met meer plezier doen. Waardoor zorgprofessionals in opleiding positieve praktijkervaringen opdoen en de kans dat zij voor de zorg behouden blijven, toeneemt. Zo kunnen we de vicieuze cirkel doorbreken.” Jos vult aan: “Wat wij doen is echt samen maatschappelijk ondernemen: we bieden structurele en duurzame oplossingen voor de zorg die een positieve impuls geven aan de zorgkwaliteit en -veiligheid. En door een deel van het leren naar de werkvloer te verplaatsen – kun je mensen ook sneller opleiden. Dat helpt om de tekorten te verkleinen.”