Praktijkleerversterkers 

Professionaliseren van de praktijk- en werkbegeleiding

Praktijkleerversterkers (PLV) is een totaaloplossing. Om daarmee onze klanten te ontzorgen en een nieuw, werkend perspectief voor het begeleiden van studenten klaar te hebben. Praktijkleerversterkers zijn toekomstbestendig.

 

Opleiden in de zorg – Het moet!

De dreigende personele tekorten in de zorg leiden tot de noodzaak om veel mensen op te leiden. Dit zijn de zo gewenste, toekomstige collega’s. Veel mensen opleiden stelt hoge eisen aan de manier van opleiden in de theorie en de praktijk en de onderlinge afstemming.

Praktijkleerversterkers gaat specifiek over het prak-tijkdeel van de opleiding in de zorgorganisatie. Hoe kan de beroepspraktijkvorming (BPV) in de zorgorganisaties met praktijkleerversterkers een impuls krijgen? Onder het motto:

Je hoeft niet slecht te zijn om te verbeteren met praktijkleer versterkers.

Werkbegeleiders gecertificeerd

Praktijkopleiders gecertificeerd

Teamprofielen ingezet voor pre-boarding studenten

Kritieke taken ondersteund met performance support

“We moeten er als organisatie klaar voor zijn om de toenemende stroom aan studenten goed en kwalitatief te kunnen begeleiden. En mijns inziens vraagt dat om een professionalisering van praktijk- en werkbegeleiding, waarbij we de werkvloer zo goed mogelijk gaan ondersteunen.”

Petra Paulus

Manager Academie Envida

Wat zijn Praktijkleerversterkers?

Praktijkleerversterkers draait om het krachtiger, beter maken en verhogen van de impact van het leren in de praktijk door studenten van zorgopleidingen. Praktijkleerversterkers is bedoeld om studenten te versterken tijdens het leren in de praktijk, zodat ze het vakgebied van binnenuit leren kennen en een beroepsidentiteit ontwikkelen.

Waarom Praktijkleerversterkers?

Waarom Praktijkleer-
versterkers?

Uit onze praktijk komen veelvuldig vragen om mee te denken over het verbeteren of vernieuwen van de praktijk- en werkbegeleiding. Meestal blijken de ervaren problemen nauwelijks op te lossen. Genoemde knelpunten zijn bijvoorbeeld:

 

 • Onvoldoende afstemming tussen theorie en praktijk met veel negatieve impact op de BPV en een te hoge werkbelasting voor praktijk- en werkbegeleiders;
 • Onvoldoende uniforme werkwijze met negatieve effecten op de kwaliteit en de continuïteit van de praktijk- en werkbegeleiding;
 • Praktijk- en werkbegeleiding vormen een aanzienlijke kostenpost (begeleidingsuren), maar er staan weinig meetbare opbrengsten tegenover anders dan lijstjes met activiteiten.

Opbrengsten

 

 • Positief imago als werkgever door gestructureerde, methodische
  vormen van begeleiding bij werken
  in de praktijk.
 • Positieve impact op het arbeidsmarktbeleid door kwalitatief betere begeleidingsstructuur.
 • Samen sterker in de bespreking met ROC’s om de begeleidingsstructuur en praktijkleer-aanpak te verbeteren.
 • Meer transparantie over kosten,
  efficiëntie, effectiviteit en opbrengsten over de begeleiding (positieve businesscase).
 • Minder risico’s op fouten door gestandaardiseerde ondersteuning van de zorgtaken via checklists en instructievideo’s.
 • Minder werkdruk, meer duidelijkheid voor begeleiders en meer directe tijd beschikbaar voor begeleiding zorgtaken.
 • Hogere kwaliteit van de instructies via gestandaardiseerde video’s.
 • Meer waardering voor de rol van de begeleider.
 • Taak en rolduidelijkheid.
 • Meer regie over het eigen leerproces.
 • Inwerkprogramma als voor­bereiding op de stage met inbreng van de zorgpraktijk.
 • Effectief voorbereid op de stage in de zorgpraktijk.
 • Transparante match tussen leertaken vanuit het onderwijs en de mogelijke leertaken in de praktijk.
 • Meer ondersteuning op de werkplek door werkbegeleiders ten aanzien van de geplande leer­taken tijdens de BPV.
 • Meer online tools en resources om effectiever werken en leren te integreren.

Praktijkleerversterkers Scan

Praktijkleer-
versterkers Scan

Benieuwd hoe jouw organisatie scoort op praktijk- en werkbegeleiding?

Nieuwsgierig wat Praktijkleerversterkers

voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem contact op voor het maken van een afspraak