Hoe katalyseer je het leer/werkvermogen van veranderteams?

Bij de toepassing van 70:20:10 denken mensen al snel aan high tech responsive online dienstverlening die snel op de werkvloer is te raadplegen. Dat is ook zeker in veel gevallen een behulpzame manier om het leren door te werken te ondersteunen. Toch reduceer je 70:20:10 dan tot het inzetten van slimme (online) instrumenten. Je gaat daarmee voorbij aan het leerpotentieel dat in het werk van veel organisaties verstopt zit. En dat is zonde. Bovendien kan bijvoorbeeld een pizzasessie met collega’s net zo effectief en 70:20:10 proof zijn!

Bedrijfsresultaten omhoog? Geef meer geld uit aan pizza!

De chief learning officer van een grote internationale uitgever, beschrijft een opmerkelijke correlatie tussen het verbeteren van de bedrijfsresultaten en een toenemende kostenpost. Sinds hij meer geld uitgeeft aan informeel leren, door bijvoorbeeld tijdens pizzasessies met teams samen issues bij de kop te pakken, merkt hij dat mensen elkaar beter weten te vinden en problemen sneller worden opgelost. Bovendien dalen zijn uitgaven aan trainingen. Het is  voor hem een vreemde en paradoxale gewaarwording: hij geeft minder uit aan formele trainingen, maar bereikt meer resultaat. Bovendien nemen zijn collega’s in het MT hem door zijn slimmere oplossingen meer serieus als businesspartner.

Hoewel de kosten voor pizza’s toenemen, dalen de kosten die je anders zou moeten maken: heidagen op conferentieoorden, verletkosten, improductieve tijd als gevolg van overmatig vergaderen, fouten als gevolg van misverstanden tussen collega’s, etc.

Veranderteams in een ziekenhuis

Dinsdagavond schuiven 15 collega’s aan bij een grote ronde tafel in het midden van de medische bibliotheek in een ziekenhuis. De 15 collega’s vormen sinds een maand tijd een multidisciplinair veranderteam om de implementatie van een nieuw Elektronisch Patiëntendossier (EPD) te begeleiden.

Voor die tijd hadden de verschillende disciplines weinig met elkaar te maken. Nu is hun rol om de verschillende afdelingen van het ziekenhuis te begeleiden, adviseren en de voortgang te monitoren. Ineens moeten zij samen het hoofd bieden aan 20 vakgroepen, 50 teamleiders en 3.000 medewerkers.

De opstart van de teams verloopt niet zonder frictie, zowel onderling als richting de organisatie. Dat is niet vreemd, want de organisatie doet gelijk een groot beroep op de leden van de veranderteams. Hoe maken ze die rol waar? Rondom deze vraag besluit de manager tot een pizzasessie.

Nu is het zover, na een korte introductie gaat men aan de slag: hoe gaan we om met de hooggespannen verwachtingen? Waar trekken we een gezamenlijke lijn? Waar vinden we de achtergrondinformatie om onze rol goed te kunnen vervullen?

Informeel leren stimuleren

De kracht van de pizzasessie schuilt in de informele setting die je creëert, daarmee maak je het veel makkelijker om de informatie binnen je bedrijf te laten stromen naar de plek waar deze nodig is. Je neemt je medewerkers bovendien serieus in hun behoefte om bij te dragen aan oplossingen. Ten slotte kan het een positief effect hebben op de sfeer. Ongemerkt leren de teamleden erg veel. Omdat reële en relevante onderwerpen uit het werk centraal staan, is het effect in de praktijk groot. Je maakt daarbij slim gebruik van zowel de ’70’ (je werkt aan oplossingen voor concrete uitdagingen in het werk), de ’20’ (je deelt kennis met elkaar en reflecteert op reële vraagstukken uit het werk) als de ’10’ (je kunt tussendoor een paar korte kennisshots aan bod laten komen als hier behoefte aan is).

 

Auteur: Fabrice Luijten