Onderhoud vanaf de thuiswerkplek ook je weak ties!

Onderhoud vanaf de thuiswerkplek ook je weak ties!

Ongeveer een jaar geleden zorgde de pandemie ervoor dat je thuis kwam te werken. Via Teams of Zoom bleef je in contact met je directe collega’s. Ideaal om aan opdrachten te werken en afstemming met collega’s te zoeken wanneer dat nodig is zou je denken. Maar wat...
Met Zorgversnellers sprinten naar betere zorg

Met Zorgversnellers sprinten naar betere zorg

Auteurs: Joost Robben & Monique Boon Maasstad Academie is de eerste organisatie die werkt met de door Tulser ontwikkelde methode; Zorgversnellers. Zorgversnellers ondersteunt teams in de organisatie om op een methodische wijze te werken aan het verbeteren van de...

EPD: van doel naar bedoeling

Het is geen discussie of een zorgorganisatie de beschikking moet hebben over een EPD. Wel is het de vraag hoe een EPD te implementeren. Is het doel om het ‘oude’ EPD te vervangen? Of past de implementatie van het EPD in de vernieuwingsagenda? Dit zijn twee...